zorg1

Institutioneel en zorg

Besparen en bezuinigen zijn termen, die vaak synoniem worden gesteld met versobering en vermindering. Zet je het evenwel neer als efficiency, dan krijgen het een andere, positievere klank.
In de relatie met onze klanten streven we – in overleg – naar dergelijke effectieve werkwijzen.. Uitgangspunt: budgetten zijn er niet om overschreden te worden, maar om ze – daar en tegen – ten volle te benutten.

We hebben het niet over besparen, maar wél over ‘slim omgaan met de beschikbare middelen’ als we stellen dat zowel organisatie als dagelijks beheer soepeler en consequenter verlopen als er een continue uitwisseling plaatsheeft van managementinformatie.. Het management wordt geïnformeerd via het managementinformatiesysteem van Reflex. Hierin wordt op relatieniveau bijgehouden wat er besproken is en welke afspraken daaruit voortvloeien.

Voor een goede, effectieve budgetbewaking zijn dergelijke afspraken essentieel. Ze worden door ons dan ook nauwlettend aangehouden en gecommuniceerd. Zo is de hoogte van de vaste cyclusprijs mede afhankelijk van de eventuele participatie van de klant. Hoe meer u zelf doet, des te groter de positieve invloed daarvan op de prijs.

Een scherpe budgetbewaking is vooral ook een kwestie van dagelijks de vinger aan de pols houden. Dit kan zelfs per locatie worden verfijnd, door de locatie aan een bepaald aantal leveranciers te koppelen, die werken met een gesloten bestellijst.

Wij kunnen in onze proefkeuken test sessies organiseren en u laten zien hoe u kunt variëren en hoe wij voor elk voedingsconcept een oplossing hebben.